Menighedsrådet 2020 - 2024

Menighedsrådets arbejde


Menighedsrådet vælges for en fireårig periode. 


Kerteminde & Drigstrup sogns menighedsråd består af 10 valgte medlemmer. Derudover er sognets 2 præster fødte medlemmer. 


Der afholdes 10 menighedsrådsmøder årligt. 


Fire dage inden mødet er dagsordenen lagt frem på kirkekontoret. Møderne er som udgangspunkt offentlige. Dog kan enkelte punkter foregå på lukket møde. 

Medlemmer

Elisabeth Møller Løye

Elisabeth Møller Løye

Formand / Kontaktperson

Frede Granum-Jensen

Frede Granum-Jensen

Næstformand

Lisbeth Aavang-Jensen

Lisbeth Aavang-Jensen

Kasserer

Tommy Kuhlmann Andersen

Tommy Kuhlmann Andersen

Kirkeværge

Inge Hintze

Inge Hintze

Medlem

Inge Laurvig-Borch

Inge Laurvig-Borch

Medlem

Susanne Krøyer

Susanne Krøyer

Medlem

Fotografen er på vej

Bettina Berg

Medlem

Fotografen er på vej

Ester Larsen

Medlem

Fotografen er på vej

Marianne Horn

Medlem

Fødte medlemmer

Bettina Noer Rasmussen

Betina Noer Rasmussen

Sognepræst (kbf.)

Præstegade 2,
5300 Kerteminde

Kontor: Langegade 13, 1., 5300 Kerteminde

Mail: bera@km.dk

Tlf: 2887 7520

Træffes ikke mandag

Fotografen er på vej

Annalise Bager

Sognepræst

 

Mail: anba@km.dk

Tlf: 4073 2986

Træffes ikke mandag