Drigstrup Kirkegård

 

Den ene af de to eksisterende gamle indgange til de oprindelig fire kirkestier (omtalt under Drigstrup Kirke). Færisten ved venstre indgangsdør.

Franz Syberg og hustruen Gudruns gravsten.

TV. Monumentet over Fritz Syberg

Den første beskrivelse af kirkegården stammer fra 1770, da præsten ved Kerteminde og Drigstrup kirker, Nicol Seidelin Bøgh, forfattede sin ”Beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred”. Han fortæller, at kirken netop var blevet totalrenoveret, og at der inde i kirken ikke var nogen ligsten eller tegn på begravelser, men at selve kirkegården var stor - og faktisk større end nødvendigt. Den var smukt indhegnet med træer, og i det sydøstlige hjørne lå en skolebygning, hvis jord senere er inddraget under kirkegården.

De fleste begravelser ligger på kirkens sydside. Tidligere har kirkegården været inddelt i afgrænsede områder til beboerne i hvert af sognets fire ejerlav (Drigstrup, Bregnør, Lille Viby og Over Kærby) samt en særlig afdeling til skolelærerne ved landsbyskolen. Den lidet attraktive placering på kirkens nordside ved koret blev benyttet til sognets fattige.

Som noget ganske særligt er de gamle kirke- eller færiste bevaret. Tidligere havde mange kirker sådanne riste, som tjente det formål at hindre eventuelt fritgående kreaturer i at trænge ind på kirkegården. Ved hovedindgangen ligger en sådan smedet jernrist, og en anden befinder sig på våbenhusloftet. På Fyn er det herudover kun i Revninge (og i hele landet kun 25 steder), man finder denne slags riste.

På Drigstrup kirkegård er der begravet to ”kendte” personer: Fritz Syberg, kunstmaler (1862-1939) tilhørende kunstnergruppen Fynbomalerne. Hans søn, billedhuggeren Hans Syberg, har lavet monumentet over ham, der viser Fritz Syberg ved staffeliet. Sidestykkerne til det trefløjede monument befinder sig i dag i våbenhuset. Christen Madsen, lægprædikant (1776-1829). Han var leder af den landsdækkende vækkelsesbevægelse, som omkring 1820 fik sit centrum på Kerteminde-egnen. En mindesten over ham er rejst ved hans hjemsted på den nuværende Fynshovedvej.

Kurt Risskov Sørensen

Afdelingsleder, Kulturhistorisk Afdeling