Drigstrup Kirke

Skt. Nicolaus Kirke

Romansk kor og skib samt sengotisk, vestvendt tårn. Af de oprindelige muråbninger er kun syddøren bevaret, hvortil der er indgang gennem våbenhuset. Kirken er sandsynligvis opført på et gammelt helligsted i 11.-12. årh.

Døbefonten er en primitivt udhugget romansk granitfont, hvorpå man skimter en menneskeskikkelse med oprakte arme omgivet af krydsende linjer. Dåbsfadet er fra 1575.

Altertavlen er et maleri fra ca. 1850, "Mariæ Bebudelse", malet af den lokale Christopher Faber fra gården "Ingerslyst". I kirken hænger to ældre altermalerier (madonnabillede og nadvermotiv).

Christian den 3.'s bibel fra 1550 står på alteret under gudstjenester og kirkelige handlinger. Den blev generhvervet i 1941, hvor den dukkede op i et antikvariat i Haderslev efter at have været borte fra kirken siden 1704.

Kirkeskibet blev givet til kirken i 1983 af Astrid Bech Nielsen, datter af den afdøde sognerådsformand i Drigstrup, Niels Bech fra Andekærgården. Gården eksisterer ikke længere, men endnu ligger vejen Niels Bechs Allé i sognet.

Kalkmalerierne i kirkens kor er sælsomme, halvvulgære dansende figurer og sandsynligvis malet af den såkaldte "Træskomaler". Figurernes betydning fortaber sig i det dunkle - og i folks fantasi.

Klokken er fra 1722 og ringer efter gammel skik i det samme mønster ved alle højtider og kirkelige handlinger. Den nuværende ringer lærte det af sin forgænger, der igen lærte det af sin forgænger.

Kirken var førhen afsnitsinddelt efter sognets fire landsbyer, hvorfra der udgik kirkestier. På kirkegården ses stadig to af de gamle indgange til kirkestierne, hvoraf den ene stadig er i brug.

Den knækkede, høje gravsten på venstre side af hovedindgangen er ikke hærværk, men symboliserer det brudte liv: En moder med sit barn, som begge omkom i barselssengen i 1912.

Længere mod vest er rejst et monument for vækkelsesprædikanten Christen Madsen (død 1827), som havde sit virke i Bregnør som tømrer/skaffer og blev en af hovedkræfterne bag de første spirende valgmenigheder i Danmark.

Ved tårnet står et grav-portrætrelief over Over Kærby-maleren Fritz Syberg (død 1939). I våbenhuset ses de oprindelige tilhørende siderelieffer med tilknytning til Sybergs værker. Begge dele er lavet af hans søn i 1942.

 

Altertavlen