Bisættelse / begravelse

 

Når man mister en af sine kære, kan det være svært at overskue de praktiske ting i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Derfor kontakter de fleste en bedemand, der tager sig af alle de praktiske ting omkring dødsfaldet og begravelsen. 

Man kan også vælge at gøre det selv, ved at anmelde dødsfaldet via Borger.dk.

Herefter aftales tid og sted for bisættelsen/begravelsen med kirkens præst. Der er mulighed for at blive begravet/bisat på en kirkegård i et andet sogn, end bopælssognet. 

Valg af gravsted aftales med graveren/kirkegårdslederen på kirkegården og evt. dato for urnenedsættelse efter kremering. I forbindelse med valg af gravsted, kan man også lave aftale med kirkegården om fremtidig pasning af gravstedet.