Bryllup / Kirkelig velsignelse

Skal I giftes og ønsker en kirkelig vielse skal I kontakte kirkekontoret for at aftale dato, kirke og tidspunkt.

For at blive viet i kirken, skal mindst en af jer være medlem af Den Danske Folkekirke.

Hvis I ønsker lys eller blomster i kirken under vielsen, skal I kontakte kirketjenerne. 

 

Vielsessamtale

Når datoen nærmer sig, vil præsten kontakte jer for at aftale en dato for en vielsessamtale. Samtalen er en måde for præsten at lære jer lidt at kende på og I vil sammen gennemgå vielsesritualet og afklare praktiske spørgsmål. 

 

Prøvelsesattest

I skal via Borger.dk ansøge om vielse- og ægteskabserklæring. Denne erklæring giver jer en prøvelsesattest som skal afleveres / fremsendes til kirkekontoret. 

 

Vær særlig opmærksom på følgende

  • Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdagen, da den så er ugyldig.
  • Navn og adresse på 2 vidner skal afleveres / fremsendes til kirkekontoret

 

Navneændring i forbindelse med ægteskab

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres vielse, kan I gøre dette gebyrfrit (dog senest 3 måneder efter vielsen) - Det er en god ide at få ansøgt i god tid, så jeres vielsesattest kan udstedes med de korrekte og fremtidige navne.

Navneændringen søges via Borger.dk.

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab

 

Er I blevet borgerligt viet og ønsker en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab, kan I aftale en dato og tid for dette på samme vis som ovenstående.

I skal ikke have en prøvelsesattest og fristen for gebyrfri navneændring gælder fra den dato, hvor I blev borgerligt viet.