Skole- kirkesamarbejde

1. klasse 
De små danser – En hel skoledag i kirken med sang, musik og fortælling ved Anette Jahn fra Måle Fortælleteater. Fortællingerne spænder mellem bibelhistorier, eventyr og gamle sagn, og der danses, synges og tales rundt om etiske og genkendelige livstemaer. 
 
2. klasse 
Adventskransen – Børnene hjælper med at bære advent frem. På kirkegårdens værksted hjælper børnene med at binde det sidste gran på kirkens store adventskrans, herefter køres den på pyntet trækvogn i et optog gennem byen hen til kirken, hvor den hænges op. Børnene hører om advent, synger og pynter kirken med farverige bånd. 
 
3. klasse 
”Lær kirken at kende” - For at få grundigt kendskab til kirken og alt, hvad den rummer og kan bruges til, kommer børnene til kirken hver dag i en uge. Der bliver fortalt, leget, malet, kravlet på loftet, der bliver spurgt og svaret og sunget. Hele rummet er i brug, orglet prøves og ritualerne og højtiderne forklares. En af dagene er vi på tur til Odense Domkirke og Ville Vau. Ugen slutter med en ferniseringsgudstjeneste for børnene og deres familier. 

4. + 5. klasse 
Salmetunger  
Børnene fra Kerteminde Byskole og fra Hindsholmskolen mødes i kirken for at synge sammen. Salmetunger har til hensigt at lære børnene nogle salmer godt at kende, samt at styrke deres mod til synge og at finde glæden ved at synge sammen med andre. 

6. klasse 
Livets afslutning - Formålet med disse dage er at give børnene mulighed for at lære noget om, hvad der sker ved livets afslutning. Det sker ud fra fire forskellige aspekter: Præsterne fortæller om deres rolle i forbindelse med bisættelse og begravelse, bedemanden fremviser en kiste og fortæller om sit arbejdet, læge/sygeplejerske fortæller om hvordan kroppen reagerer og kirkegårdens personale fortæller om kirkegården indretning og brug. Sammen med kunstnere laver børnene gravminder over fiktive personer, som udstilles på kirkegården. 

8. klasse 
Tro og etik - Afholdes i samarbejdet med Holmens præster og Hindsholmskolen. Dette er dagen for de store tanker og spørgsmål. Der holdes et oplæg i kirken ud fra et givent etisk emne eller dilemma. Herefter ses en film i Kerteminde Kino, som lægger sig op ad dette emne. Dagen slutter med inddragende, udforskende foredrag under ledelse af en for emnet relevant underviser.