Skole- kirkesamarbejde

 

Første og anden klasse: De små danser

En hel skoledag i kirken med sang, musik og fortælling ved Anette Jahn fra Måle Fortælleteater. Fortællingerne spænder mellem bibelhistorier, eventyr og gamle sagn, og der danses, synges og tales rundt om etiske og genkendelige livstemaer.

 

Tredje klasse: ”Lær din kirke at kende”

For at få grundigt kendskab til kirken og alt, hvad den rummer og kan bruges til, kommer børnene til kirken hver dag i en uge. Der bliver fortalt, leget, malet, kravlet på loftet, der bliver spurgt og svaret og sunget. Hele rummet er i brug, orglet prøves og ritualerne og højtiderne forklares. En af dagene er vi på udflugt.

Ugen slutter med en fernisering for børnene og deres familier. 

 

Fjerde og femte klasse: Salmetunger 

Børnene fra Hindsholmskolen og Kerteminde Byskole mødes i Kerteminde kirke for at synge sammen. Salmetunger har til hensigt at lære børnene nogle salmer godt at kende, samt at styrke deres mod til synge og at finde glæden ved at synge sammen med andre.

 

Ottende klasse: Tro og etik

Afholdes i Kerteminde i samarbejdet med Kerteminde Byskole og Kertemindes præster. Dette er dagen for de store tanker og spørgsmål. Der holdes et oplæg i kirken ud fra et givent etisk emne eller dilemma. Herefter ses en film i Kerteminde Kino, som lægger sig op ad dette emne. Dagen slutter med inddragende, udforskende foredrag under ledelse af en for emnet relevant underviser.