Kontakt

Præster & medarbejdere

Rikke Aagaard Nielsen

Sognepræst (kbf.)

Mesinge Præstegård

Midskovvej 10, 5370 Mesinge

Mail: raan@km.dk

Tlf: 65 34 13 33

Træffes ikke mandag 

Martin Høier

Organist

Mail: hoiermartin@gmail.com

Tlf. 21 83 22 79

Træffes ikke mandag 

Ole Jan Pedersen

Graver / kirketjener

Mail: graver.mesingeviby@gmail.com  

Tlf. 60 48 98 16 

Menighedsråd 2020 - 2024

Menighedsrådet 2020-24

Jette Dirksen

Formand

Mail: 7873@sogn.dk

Tlf. 40 22 65 62

Jeanette Stokbæk Vad

Kasserer

Anne-Marie Nordtorp

Kontaktperson

Kay Petersen

Kirkeværge

Katrine Hahn Kristensen

Medlem

Anna Kirstine Straarup Rasmussen

Medlem

Dorte Højkilde Danielsen

Medlem

Tina Bech - Orlov

Medlem

Birgitte Boesen

Suppleant