Menighedsråd

Det fælles menighedsråd for Dalby- og Stubberup sogne kan skrives til på mail  7875@sogn.dk

Anne Kathrine Pradel Skifter

Formand

Mosegårdsvej 69

5380 Dalby

Anne Kathrine Skifter

Hanne Lind Lange

Næstformand

Birkebjergvænget 10

5380 Dalby

Tina Jensen

Kasserer

Fynshovedvej 470

5390 Martofte

Elisabeth Kirkegaard Andersen

Kontaktperson

Marehalmen 9

5390 Martofte

Kay Petersen

Kirkeværge, Dalby

Trollegade 2b, 2. th.

5300 Kerteminde

Anne Mette Mindegaard

Kirkeværge, Stubberup

Hersnapvej 110

Hersnap

5380 Dalby