Kerteminde Ny Kirkegård

Kirkegårds Alle, 5300 Kerteminde

 

Den såkaldte nye kirkegård blev anlagt i 1931. Behovet var opstået, fordi den gamle kirkegård gav problemer som følge af dens lave beliggenhed nær fjorden.  
Det var den daværende kirkeværge, købmand Emil Andresen, som i 1920’erne stod bag købet af et areal af Møllegårdens jorder nord for byen med henblik på at etablere en ny assistenskirkegård på det ideelt skrånende terræn, hvor dræning ikke var nødvendig. 

Kirkegårdens nok mest iøjnefaldende gravmonument er opsat over savskærer Hans Chr. Hansen, som blot var 20 år gammel, da han blev begravet i april 1940. Han var på det tidspunkt indkaldt til Slesvigske Fodregiment i Haderslev og dermed en del af de danske tropper, der kom i kamp mod tyskerne den 9. april. Efter at have uskadeliggjort tre kampvogne, blev han alvorligt såret og døde kort efter på Haderslev Sygehus. Hans begravelse blev en national manifestation med deltagelse af en stor del af byens beboere.

På kirkegården finder man ligeledes gravmindet over Kertemindes første æresborger, lærerH.C.L. Hansen (1866-1953). Han blev ansat ved Kerteminde Borger- og Realskole i 1890, kom i byrådet som suppleant i 1916 og blev allerede to år efter byens første folkevalgte borgmester. Da han i 1942 trådte tilbage, blev han udnævnt til æresborger og fik senere en vej i Kerteminde opkaldt efter sig. 

Kurt Risskov Sørensen

 

Indgangen til Kerteminde Ny Kirkegård.

Kapellet fra 1970.

Keramikskulpturen "Porten".

Urnehaven med egestolper som gravminder.

Udsigt over mod kirkegårdens ældste afsnit.

"Siddende kvinde" med kapellet i baggrunden.